Базовий спецкурс

Базовий спецкурс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" для освітян

Курс з програмою, формою реєстрації доступний за посиланням: https://edpro.ua/webinars/osnovi

Відеоурок № 1. Перші кроки в системі Mozaik

На першому уроці подана інформація про:

- Систему Mozaik загалом;

- Активаційні коди для програми mozaBook та сайту mozaWeb;

- Процедуру реєстрації користувача;

- Інтерфейс та можливості сайту mozaWeb;

- Встановлення додатка до браузера, що дозволяє переглядати 3D-сцени на сайті mozaWeb;

- Встановлення програми mozBook;

- Активацію програми mozaBook.

Відеоурок № 2. Робота з документами у програмі mozaBook

На другому уроці подана інформація про:

- Інтерфейс головного екрану програми mozaBook;

- Інтерфейс робочого екрану програми mozaBook;

- Кнопки основного меню;

- Створення, збереження та завантаження зошита;

- Документообіг в системі Mozaik;

- Перегляд зошитів на сайті mozaWeb;

- Імпорт документів в програмі mozaBook;

- Використання електронних підручників в системі Mozaik.

Відеоурок № 3. Можливості роботи з вмістом у програмі mozaBook

На третьому уроці подана інформація про:

- Вікно Медіатеки програми mozaBook;

- Типи вставок змісту на сторінку зошита;

- Пошук змісту у вікні Медіатеки;

- Зміну типу вставки об'єкта;

- Вставку 3D-сцени з її вікна;

- Вставку посилання на web сторінку;

- Панель Інструментів;

- Налаштування офлайн доступу до інструментів.

Відеоурок № 4. Інтерактивне наповнення у програмі mozaBook

На четвертому уроці подана інформація про:

- Інтерфейс вікна відеоролика програми mozaBook;

- Інтерфейс вікна 3D-сцени;

- Створення автоматичного тесту та гри з 3D-сцени;

- Можливості додаткового меню 3D-сцени;

- Панель задач програми mozaBook;

- Імпорт відео з youtube.com та вставку його у зошит;

- Вставку інтерактивного відео;

- Створення закладок та посилань на сторінку.

Відеоурок № 5. Використання цифрових підручників у програмі mozaBook

На п’ятому уроці подана інформація про: 

- Завантаження підручника в систему;

- Вставка інтерактивних елементів з медіатеки;

- Використання Путівників для швидкого пошуку змісту;

- Поширення уроку через mozaWeb.

Сторінка з переліком усіх освітніх курсів, які протягом літа ще поповняться: https://edpro.ua/webinars