Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Учителі мають можливість зараз підвищувати кваліфікацію на незалежних площадках. Зміни, що вносяться до порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, передбачають:  

  • Пункт № 6, абзац четвертий, говориться, що навчання за програмою підвищення кваліфікації можуть зараховуватись у тому числі за участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах.  Це означає, що розширюється перелік платформ та типів проведення навчання. Відтепер вчителі можуть отримувати знання на власний вибір, також це означає, що онлайн-освіта також зараховується у підвищення кваліфікації.
  • Пункт №7 викладений у такій редакції: “педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації”.  Тепер не потрібно шукати організацію, що має відповідну ліцензію, а вибір тої чи іншої організації, що проводить навчання, робить саме вчитель.
  • У пункті №9 вказано, що суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, наукова установа, юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа підприємець, що проводить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та / або науково-педагогічних працівників.  Цей пункт звільняє вчителів від монополії державних структур, дозволяє навчання в приватних установах, що можуть обрати самі вчителі.

Які умови передбачені для таких об'єктів підвищення кваліфікації ми довідуємося з пункту №10. Відповідно до нього, програма підвищення кваліфікації затверджується суб'єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника, найменування, мету, напрям, зміст, обсяг, що встановлюється в годинах та або в кредитах ЄКТС, форму підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюються чи набуваються. 

Програма також може містити інформацію про розподіл годин за видами діяльності особи, яка виконує програму, строки виконання програми, місце виконання програми, вартість у разі встановлення або про безоплатну форму надання освітньої послуги, графік освітнього процесу, мінімальна та максимальна кількість осіб у групі, академічні професійні можливості за результатами опанування програми, можливості надання подальшої підтримки чи супроводу та додаткові послуги.  Звичайно в програмі має бути зазначений документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації. 

Такі програми можуть розроблятися суб'єктами підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, що затверджується міністерством освіти та науки України.
Варто наголосити, що суб'єкти підвищення кваліфікації мають забезпечити відкритість та доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її оприлюднення на своїх вебсайтах. Ця умова дозволяє майбутньому учаснику навчання ознайомитися з програмою та її описом для остаточного вибору.

Таким чином на ринку підвищення кваліфікації з'являться багато компаній, що надають якісну освіту. Це дозволить учаснику навчання обирати оптимальний для себе варіант. Звичайно, що багато компаній почнуть розробку своїх власних програм та форм навчання. Проте підвищення кваліфікації за такими програмами можливе лише за виконання умов цієї постанови.

Також багато компаній пропонують безплатне навчання, що дозволяє підвищити свою кваліфікацію, набути нових навичок. Наприклад, онлайн навчання з отриманням безкоштовного сертифіката від компанії Едпро пропонує здобути навички роботи у програмі mozaBook. Коли дистанційна освіта стрімко входить у наше сьогодення, такі знання будуть корисними кожному вчителю.