Які лабораторні роботи можна провести з набором Едпро Амперія.

Які лабораторні роботи можна провести з набором Едпро Амперія.

Відповідно до шкільної програми з фізики, на сайті EdPro Amperia є готові лабораторні роботи з роздатковими матеріалами для учнів, які можна видрукувати та використовувати як робочі зошити.
Це дозволяє учням вивчаємо електрику та магнетизм з EdPro Amperia цікаво, зручно та професійно.

Перелік дослідів
Лабораторні роботи для восьмого класу:

1) лабораторна робота “Найпростіше електричне коло” дозволяє скласти електричне коло за схемою, а також дослідити умови протікання електричного струму у такому колі.
2)  лабораторна робота “Провідники та діелектрики” дозволяє дослідити структуру різних матеріалів та зрозуміти принцип роботи провідників та діелектриків.  
3)  лабораторна робота “Залежність сили струму від напруги школа та від опору цієї ділянки.  Закон Ома для ділянки кола постійного струму” дозволяє провести дослідження залежності струму в провіднику від прикладеної до нього напруги, а також дає розуміння закону Ома.  
4)  лабораторна робота “Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра й амперметра” дозволяє навчитися вимірювати опір амперметра та вольтметра.  
5)  лабораторна робота “Гальванічний елемент” дозволяє створення найпростішого гальванічного елемента та дослідження властивостей гальванічного елемента.  
6)  лабораторна робота “Послідовне з'єднання провідників” дозволяє перевірити закони послідовного з'єднання провідників.  
7)  лабораторна робота “Паралельне з'єднання провідників” дозволяє перевірити закони паралельного з'єднання провідників.  

 Лабораторні роботи для дев'ятого класу:

1)  лабораторна робота “Взаємодія електромагніту з постійним магнітом” дозволяє зрозуміти поняття електромагніту та вивчити  його властивості.
2)  лабораторна робота “Електромагнітна індукція” дозволяє ознайомитися з явищем електромагнітної індукції.  
3)  лабораторна робота “Явище самоіндукції” дозволяє ознайомитись з явищем самоіндукції.  

 Лабораторні роботи для одинадцятого класу:

1)  лабораторна робота “Вимірювання е.р.с. І внутрішнього опору джерела струму” дозволяє ознайомитися з поняттям ЕРС та внутрішнього опору.  Під час лабораторної роботи відбувається перевірка закону Ома для повного кола.
2)  лабораторна робота “Дослідження Ерстеда з магнітною стрілкою” дозволяє навчитися визначати магнітні поля, що існують навколо провідника зі струмом.  
3) лабораторна робота “Принцип дії трансформатора” дозволяє ознайомитись з принципом роботи трансформатора та дослідити  залежності ефективності трансформатора від матеріалу осердя.  
4) лабораторна робота “Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода” розкриває поняття про провідниковий діод та дозволяє дослідити властивості напівпровідникового діода.  
5) лабораторна робота “Збереження електричної енергії, заряджання та розряджання конденсатора” допомагає дізнатися про дослідження властивостей конденсатора та виготовлення конденсатора.  

Частина дослідів містить відеоексперименти для наочної візуалізації досліджуваної теми.