Зміни в публічних закупівлях у 2022 році

Чинні вимоги до закупівельників на електронній платформі Prozorro у 2022 році.

З першого січня 2022 року відповідальними за організацію та проведення всіх процедур закупівель є виключно уповноважені особи. Всі тендерні комітети опинилися поза законом, організацією процедур закупівлі та спрощених закупівель зможуть займатися лише уповноважені особи, котрі успішно склали онлайн-тестування та підтвердили свій рівень знань.
Важливо: всі процедури, які будуть оголошені тендерним комітетом та будуть завершені вже у 2022 році, будуть вважатися такими, які пройшли з порушенням.Наш юрисконсульт надає консультування під час планування чи на одному з етапів публічних закупівель, адже освітянам необхідно зорієнтуватися у виборі якісного та сучасного обладнання, щоб користуватися не застарілими засобами, а оптимальними варіантами, з найкращими можливостями.Сьогодні для освітян актуальними є роз’яснення — хто може стати уповноваженою особою, як здійснити процедуру оформлення та як підтвердити свої компетенції. Переглянути відповідне роз'яснення Мінекономрозвитку можна за посиланням.

Хто може стати уповноваженою особою?

Уповноважена особа — це службова (посадова) чи інша особа, що є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з Законом № 922 «Про публічні закупівлі» на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Процедура оформлення уповноваженої особи

На початку визначають: скільки осіб необхідно для ефективної та якісної організації закупівель.Обмежень щодо кількості уповноважених осіб в одній організації законодавством не встановлено. Замовник самостійно визначає це питання зважаючи на обсяги закупівель та обсяг робіт, який буде покладено на уповноважену особу. Якщо необхідно призначити декілька уповноважених осіб, одразу ж необхідно чітко розділити обов’язки та визначити порядок їхньої взаємодії шляхом внесення відповідних пунктів в Положення про уповноважену особу (надалі Положення).
Наступним кроком є розроблення Положення. Ним уповноважені особи керуватимуться у своїй діяльності та затверджуватимуть порядок роботи. У цьому документі вказують такі характеристики роботи компанії:● сфера діяльності,● обсяг закупівель,● кількість закупівель.
Замовник може скористатись Примірним положенням про уповноважену особу (затверджене Наказом Міністерства економіки від 08.06.2021 № 40 Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу) чи розробити самостійно.
Далі визначаємось зі способом оформлення юридичного статусу уповноваженої особи в установі. Статтею 11 Закону передбачено декілька способів призначення уповноваженої особи. Замовники самостійно можуть вибрати, котрий для них найвигідніший:● Варіант для невеликих установ, де організація закупівель не вимагає повної зайнятості працівника протягом дня — призначення цих обов’язків одного з працівників, який вже є в штатній чисельності. При цьому оплачуватись це повинно як додаткова робота. Розмір доплат визначатиметься керівником згідно із законодавством.● Варіант для компаній, де закупівлі мають постійний та циклічний характер — допускається введення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи. Варто звернути увагу, що на такого співробітника не можна покладати будь-які інші обов’язки, окрім організації та проведення закупівель. ● Варіант для випадків, коли для проведення певної закупівлі необхідно залучити працівника, який має спеціальні знання в певній галузі — це укладення трудового договору (контракту).  
Щоб здійснювати свої функції, визначені Законом № 922, уповноважена особа підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на вебпорталі Уповноваженого органу шляхом проходження безплатного тестування (абз. 2 ч. 8 ст. 11 Закону № 922). Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом.

Як підготуватися до тестування?

Перелік тестових питань затверджений Наказом № 873-21 та розміщений на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.Замовники можуть використовувати інформацію про відкриті джерела та матеріали, які допоможуть в отриманні необхідних знань, що розміщені на офіційному сайті Уповноваженого органу.

Яким чином здійснюється тестування уповноважених осіб?

Тестування уповноважених осіб здійснюється відповідно до Порядку № 376-21 на Вебпорталі.
Уповноважена особа на Вебпорталі застосовує електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (КЕП / УЕП / будь-якого АКСЦ / особистий чи службовий) та ознайомлюється з Порядком № 376-21. Після цього можна розпочинати тестування. На проходження тестування виділяють 60 хвилин. У тесті міститься 50 запитань з чотирма варіантами відповіді, один з яких є правильним. Відповідати можна послідовно або в довільному порядку. 
Щоб скласти тест, необхідно надати правильні відповіді на 30 та більше питань. Результати тестування уповноважених осіб зберігаються в електронному вигляді адміністратором електронної системи закупівель. У випадку надання правильних відповідей на 29 і менше питань вважається, що уповноважена особа не склала тест.
Якщо не вдалося пройти тестування з першої спроби, уповноважена особа має право на повторну спробу для проходження тестування не раніше ніж через три дні з дня завершення попередньої спроби.
Важливо: особам, які будуть виконувати обов'язки уповноваженої особи у разі її тимчасової відсутності необхідно проходити тестування.Не обов’язковим є проходження тестування для осіб, які є відповідальними виключно за закупівлі, вартістю менш як 50 тисяч гривень, однак для них функціонал в електронній системі закупівель буде обмежений.З інформацією стосовно технічної реалізації проходження тестування та функціонування кабінету замовника можна ознайомитися за посиланням.
Нагадуємо, що Ви завжди можете звертатися до юристів EdPro під час планування чи на одному з етапів публічних закупівель:● телефоном: (032) 249 20 29● на електронну скриньку: au.orpde%40ofni● у месенджер: EdPro.ua

Illustration

Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю постачальників у підготовці тендерної документації замовнику. Тому замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з потенційними постачальниками, зокрема запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від виробників освітнього обладнання про актуальні товари на ринку.
Такі рекомендації та інформація істотно допомагають замовникам під час підготовки до проведення закупівлі, формування технічних вимог у тендерній документації. Адже освітянам необхідно зорієнтуватися у виборі якісного та сучасного обладнання, щоб користуватися не застарілими засобами, а оптимальними варіантами, з найкращими можливостями.
Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від виробників або на зустрічах з потенційними постачальниками освітнього обладнання.