Illustration

Навчання для студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України


Надсилання проєктних робіт до 01 червня 2024 року

Груповий проєкт для студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Основна ціль виконання групового проєкту полягає у створенні презентації в освітній системі Mozaik, що демонструє нові, сучасні підходи використання інструментів зі Штучним інтелектом до створення чи подання освітньої інформації, набуття чи перевірки знань або навичок студентів.  
Сукупність графічної, текстової, мультимедіа чи інші типи вмісту, що подані у презентації складає продукт розробки групового проєкту (надалі Продукт) та є кінцевим результатом роботи команди.
Функціональність Продукту має стосуватись освітньої та навколосвітньої тематики, надавати інструментарій, навчати методики використання чи застосування пропонованих у Продукті інструментів в освітній діяльності. Для кінцевого користувача презентація продукту має надавати вичерпну інформацію для відтворення викладеної в презентації інформації, інструментарій чи посилання на нього та показати його використання для досягнення поставленої мети.

Вимоги до Продукту

Продукт має бути розміщений в освітній системі Mozaik у вигляді презентації (зошит в системі), що створена у програмі mozaBook, та завантажена на сайт ua.mozaweb.com. Після завантаження Продукту на сайт ua.mozaweb.com, вона має бути поширена для всіх користувачів системи Mozaik. 
Продукт має містити:

● Назву та короткий текстовий опис Продукту;● Сторінки зі змістовим наповненням Продукту, що надають інформацію про функціональність та можливості продукту;● Сторінки з прикладом реалізації функціональності продукту;● Графічні, текстові, відео чи інші типи вмісту, що є компонентами, складовими чи змістовим наповненням Продукту мають відтворюватись в операційній системі Windows на нативному рівні та не вимагати встановлення додаткових платних компонентів;● Вставки посилань на зовнішні ресурси, що відіграють функціональну роль в продукті, має скеровувати на варіант вільного (безплатного) доступу для інших користувачів. Якщо ресурс вимагає реєстрації та аутентифікації, то ці процедури мають бути описані у настановах користувача чи подане посилання на них в мережі інтернет.

Право власності на весь доданий до Продукту вміст має містити варіант його безплатного використання, та поширення. (Для використаного вмісту медіатеки освітньої системи Mozaik право власності та використання регламентується ЛУКК за посиланням https://ua.mozaweb.com/uk/eдоступula).
Всі додані компоненти та вміст мають відповідати обраній темі Продукту, відігравати певну роль в його функціонуванні чи нести інформаційно-презентаційний зміст в межах Продукту. 
Загальний об'єм доданого безпосередньо до презентації вмісту (графічний, текстовий, відео чи інші типи вмісту, що додано до презентації) має бути менше ніж 200 мегабайтів. Об'єм вмісту, що розміщений на зовнішніх ресурсах та доданий у презентацію, у вигляді посилань, не враховується.
Додатково до Продукту потрібно підготувати документацію щодо використання цього Продукту. 

Вимоги до документації

У документації до Продукту має бути зазначено:

● Тематика Продукту, короткий текстовий опис з зазначенням цілі та мети створення Продукту;● Окреслення цільової аудиторії для якої розроблявся цей продукт і яка є його кінцевим користувачем;● Список можливостей продукту та переваг його використання для кінцевого користувача;● Настанови користувача, що містять детальну інструкцію використання окремих елементів, використання яких може викликати труднощі у користувача ПК початкового рівня, а також продукту в цілому;● Опис порядку дій (алгоритму) успішного використання Продукту з реальним прикладом, що може відтворити кінцевий користувач;● Перелік джерел походження всіх використаних компонентів, складових та змістового наповнення з зазначенням адреси;● Перелік учасників команди розробки Продукту з зазначенням їх ролі в розробці, та опису виконаних робіт.

Документація не є частиною Презентації Продуту, та має бути створена в текстовому редакторі та збережена в одному з форматів (docx, rtf, odt, pdf). Створену відповідним чином документацію потрібно завантажити у форму для надсилання результатів розробки Проєктів, на етапі приймання виконаних робіт студентів. 

Електронна пошта для запитань щодо навчання

au.orpde%40noitacude

Інформація для студентів НУБІП

Графік проведення навчання по роботі з системою Mozaik та надсилання результатів проєктних робіт. 

 • 15 лютого 2024 Старт навчальних курсів по системі Mozaik

  Студенти можуть зареєструватись на один чи обидва курси по роботі з системою Mozaik, та познайомитись з її можливостями. Всім зареєстрованим студентам буде надіслано код для активації облікового запису в системі для індивідуального опрацювання практичних домашніх завдань. 

 • 24 березня 2024 Завершення навчання на курсах по системі Mozaik

  Відбудеться закриття форм домашніх завдань з освітніх курсів по системі Mozaik та надсилання сертифікатів. 

 • 25 березня 2024 Надсилання сертифікатів студентам

  Надсилання сертифікатів за успішне проходження навчання по роботі з системою Mozaik, та посилання на форму для реєстрації груп для виконання проєктних робіт. Одночасно буде надіслано форму для завантаження результатів виконання проєктних робіт.

 • 01 червня 2024 Закриття форм завантаження проєктів

  Закриття форм для надсилання результатів проєктних робіт.