Illustration
Illustration
Illustration

Перелік виданих сертифікатів ТзОВ "Едпро дистрибюшн" з 01.02.2020

Сертифікати за проходження Освітнього курсу Модуль №1 "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" (20 академічних годин)

Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb.

Сертифікати за проходження Освітнього курсу Модуль №2 "Використання програмного комплексу Mozaik вчителем" (10 та 20 академічних годин)

Безплатні онлайн-курсу для вчителів Фізики, Біології, Хімії, Географії, НУШ 5 класи, НУШ 1-4 класи, Історії та загальний курс Використання програмного комплексу Mozaik в дистанційній освіті. Ціллю цих курсів є надання актуальних знань та вироблення навичок використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb з перелічених предметів та у дистанційній освіті.

Сертифікати Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Впровадження сучасних інформаційних технологій в освіту", "Формування цифрової компетентності педагогічних працівників" та "Інформаційна безпека та комп’ютерні технології в освіті"(3 академічні години)

Сертифікати з циклу спільних вебінарів ІМЗО та компанії Едпро у 2023 році (3 академічні години)

Сертифікати з циклу спільних вебінарів ІМЗО та компанії Едпро у 2024 році (3 академічні години)

Сертифікати Циклу вебінарів з використання програмного засобу mozaBook, робота з електронними підручниками та посібниками на порталі mozaWeb (3 академічні години)

Сертифікати за проходження навчання: Вебінар: "Робота з mozaBook та mozaWeb" (30 академічних годин)

Сертифікати за проходження навчання "Використання mozaBook у пілотному проєкті НУШ для 5-х класів" (15 академічних годин)

Сертифікати за проходження навчання "Використання програмного засобу MOZABOOK та документ камери за очно-дистанційною формою навчання" (15 академічних годин)

Миттєва перевірка автентичності сертифіката компанії EdPro

Illustration

Видрукуйте чи виведіть на екран копію сертифіката з QR кодом

Illustration

Наведіть камеру мобільного телефона на QR код та перейдіть за запропонованим посиланням

Illustration

Перегляньте електронну версію сертифіката розміщену за адресою http://c.edpro.ua/....

Якщо інформація на копії сертифіката, що перевіряється, збігається з показаною інформацією на екрані мобільного та адреса цього зображення має вигляд http://c.edpro.ua/ (унікальний ідентифікатор).pdf, цей сертифікат є автентичним та виданий ТзОВ "Едпро дистрибюшн".

Освітні курси компанії EdPro

Обирайте актуальний для вас освітній курс.
Спочатку рекомендуємо пройти Модуль №1 "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"

 • Illustration

  Модуль №1 Основи роботи з mozaBook та mozaWeb

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb.

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik в дистанційній освіті

  Безплатний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb у дистанційній освіті

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Фізики

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроці Фізики

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Біології

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроці Біології

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Хімії

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроці Хімії

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Географії

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроці Географії

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik для НУШ 5-6 класи

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроках НУШ 5-6 класи

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik для НУШ 1-4 класи

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроках НУШ 1-4 класи

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Історії

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроках Історії

 • Illustration

  Модуль №2 Використання програмного комплексу Mozaik вчителем Математики

  Безкоштовний онлайн-курс для вчителів, ціллю якого є надати базові знання та виробити навички використання програмного комплексу mozaBook та mozaWeb на уроках Математики

Часті запитання з приводу сертифікатів компанії "Едпро дистрибюшн"

У цьому блоці ми зібрали для вас часті запитання щодо сертифікатів компанії "Едпро дистрибюшн" та порядку їх зарахування для підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 • Чи необхідно підвищувати кваліфікацію, якщо вчитель вичерпав за 2 роки необхідну норму (150 годин). І якщо так, чи можна це зробити на сайті https://edpro.ua?

  Так, починаючи з 2020 року, учитель має щорічно підвищувати кваліфікацію, незалежно від кількості набраних раніше годин (п. 14., ч. 3). Після навчання на освітньому курсі Модуль№1 "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" на сайті https://edpro.ua/webinars Ви отримаєте сертифікат на 20 годин, та зможете отримати додаткові години на різноманітних освітніх курсах Модулів №2.

 • Чи враховується підвищення кваліфікації на https://edpro.ua/webinars?

  Відповідно до п. 24 Порядку, "Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації, до яких відноситься https://edpro.ua/webinars, визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти".

 • Якщо педагогічний працівник, що працює заступником керівника закладу освіти та учителем, підвищує кваліфікацію за напрямом "ІКТ в освітній діяльності" на Освітніх курсах "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb", чи зарахують його при атестації двічі: як для викладача, так і для управлінця?

  Педагогічний працівник, призначений на посаду заступника директора закладу освіти, в перші два роки має проходити підвищення кваліфікації виключно як управлінець (п. 16, ч. 3). Якщо він не є вперше призначеним й атестується і як керівник, і як викладач в один рік, то загальний напрям підвищення кваліфікації може бути врахований при атестації його за кожною посадою окремо. При цьому кількість академічних годин щодо підвищення кваліфікації є загальною (включає напрями підвищення кваліфікації як керівника, так і викладача), тобто щонайменше 150 годин на п’ять років.

 • Якщо учитель викладає два предмети та атестується з першого, то в нього повинно бути 150 годин саме з цього предмета, чи години підвищення з другого предмета також будуть зараховуватися?

  Пунктом 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, визначено:"У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у між атестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством".Тобто педагогічний працівник сам обирає тренінги, курси, семінари з тих дисциплін, які вважає важливими для свого підвищення кваліфікації. Головне, щоб було не менше 30 годин на рік (для закладу загальної середньої освіти) і було узгоджено з директором школи у плані підвищення кваліфікації. А освітній курс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" буде корисним для вчителя з будь-якого предмета.

 • На календарний чи навчальний рік складається план підвищення кваліфікації?

  План підвищення кваліфікації складається на календарний рік. Будь-який освітні курс, що розміщено на сайті https://edpro.ua/webinars також можна включати до такого плану.

 • Чи потрібно підвищувати кваліфікацію педагогічним працівникам, які у 2018 та 2019 календарних роках навчалися за програмами відповідно до вимог Нової української школи та отримали документи на 30/60/90 годин і чи можна це зробити на освітньому курсі "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"?

  Так. Підвищення кваліфікації таких працівників: учителі початкової школи; керівники; учителі та керівники пілотних шкіл; асистенти вчителів з інклюзивним навчанням; учителі, які викладають іноземні мови в початковій школі; учителі класів (груп) з мовами національних меншин; фахівці інклюзивно-ресурсних центрів у 2018 та 2019 роках здійснювалось відповідно до Розпорядження КМУ від 15.01.2019 № 17-р; наказів МОН України від 15.01.2019 року № 34; від 15.01.2018 № 36; від 01.04.2019 № 415. Але це не виключає необхідності підвищувати кваліфікацію в наступних роках (щорічно) відповідно до п. 14, ч. 2. Щорічне підвищення кваліфікації – це необхідна умова атестації педагогічних працівників. Після навчання на освітньому курсі "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" ви отримаєте сертифікат на 20 академічних годин, та зможете його зарахувати до підвищення кваліфікації.

 • Якою є процедура підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та чи буде зараховано освітній курс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"?

  Відповідно до п. 16, "Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років".
  Виходячи з цього, за умови навчання за програмою, яка складатиме 120 годин, педагогічний працівник закладу дошкільної освіти може підвищувати кваліфікацію один раз на п’ять років. Якщо програми навчання розраховані на меншу кількість годин, педагогічний працівник обирає види підвищення кваліфікації (тренінги, семінари, проєкти професійного розвитку, вебінари), щоб загальний обсяг на момент атестації був не меншим 120 годин. Таким чином після навчання на освітньому курсі "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" ви отримаєте сертифікат на 20 годин, а додаткові сертифікати ви зможете отримати пройшовши інші освітні курси від компанії Едпро, що розміщені на сторінці https://edpro.ua/webinars

 • Як розуміти п. 12 Порядку щодо обсягу підвищення кваліфікації на семінарах, тренінгах, вебінарах та ін.?

  Відповідно до п. 12 Порядку педагогічний працівник може запланувати підвищення кваліфікації шляхом участі в семінарах, тренінгах тощо. При цьому за такими видами підвищення кваліфікації загальна кількість годин на рік не може бути більшою за 30 академічних годин (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або 1,5 кредиту ЄКТС (з урахуванням самостійної роботи). Кількість аудиторних годин або кредитів ЄКТС вказується в документі про підвищення кваліфікації.Для освітнього курсу "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" вона складає 20 академічних годин з урахуванням самостійної роботи.

 • Який зміст слів "поза межами плану" (п. 34) і чи можна пройти освітній курс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" позапланово?

  Відповідно до п. 8 Порядку "Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік. Але педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік згідно з цим Порядком.

 • Чи потрібно вчителям закладів загальної середньої освіти з 2020 року щорічно проходити очні курси підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної освіти, чи достатньо освітнього курсу "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"?

  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, змінив умови проведення підвищення кваліфікації. Відповідно до пункту 9 Порядку суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам, до яких відноситься і ТзОВ "Едпро Дистрибюшн", ЄДРПОУ 41253974, яке має можливість надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з КВЕД 85.59 в Національному класифікаторі України.Таким чином інститути післядипломної освіти виступають на рівних з усіма іншими суб’єктами.

 • Чи можна співпрацювати з ТзОВ "Едпро Дистрибюшн", у плані підвищення кваліфікації педпрацівників ВНЗ І-II рівнів акредитації (коледж)?

  Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 ТзОВ "Едпро Дистрибюшн", ЄДРПОУ 41253974, яке має можливість надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з КВЕД 85.59 в Національному класифікаторі України.

 • Як зареєструватись на освітній курс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"?

  Зареєструватись на освітній курс "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb" можна безпосередньо на сторінці https://edpro.ua/webinars/osnovi. А на сторінці https://edpro.ua/webinars можна переглянути перелік всіх доступних освітніх курсів компанії Едпро, та обрати ті, що вас зацікавили. Реєстрація можлива лише в періоди запланованих Вебінарів, що відбуваються з періодичністю раз на два місяці.

 • Чи відповідають сертифікати та перелік отриманих сертифікатів пункту 13 постанови № 800 від 21 серпня 2019 року "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"?

  Відповідність сертифікатів та реєстру виданих документів, а також перевірка на автентичність сертифіката розглядається у наступному відео: https://www.youtube.com/watch?v=XdvsLs5GxU8

 • Протягом якого терміну потрібно подати до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації на освітньому курсі "Основи роботи з mozaBook та mozaWeb"?

  Відповідно п.25 Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133, Педагогічний або науково-педагогічний працівник ПРОТЯГОМ ОДНОГО МІСЯЦЯ після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.