Досліджуємо силу струму у колі з паралельно з’єднаними провідниками

Під час виконання досліду ми з'ясовуємо, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

блок живлення

Illustration

мультиметр

Illustration

однополюсний вимикач

Illustration

резисторина 100 та 50 Ом

Illustration

з’єднувальні провідники

Досліджуємо:

 Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках: І = І1 + І2.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2. Складаємо електричне коло за схемою:

Illustration

3. Розмикаємо вимикачем коло, вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 1 В.
4. За допомогою мультиметра визначимо силу струму перед розгалуженою частиною кола, перед першим та перед другим резистором:

Illustration

5. Отримані дані заносимо у таблицю:

  • Блок живлення

  • I

  • I1

  • I2

  • I1 + I2

  • Блок живлення

  • Блок живлення

  • I

  • I

  • I1

  • I1

  • I2

  • I2

  • I1 + I2

  • I1 + I2

  • 1 В

  • Блок живлення

  • 1 В

  • I


  • I1


  • I2


  • I1 + I2


  • 2 В

  • Блок живлення

  • 2 В

  • I


  • I1


  • I2


  • I1 + I2


  • 3 В

  • Блок живлення

  • 3 В

  • I


  • I1


  • I2


  • I1 + I2


  • 4 В

  • Блок живлення

  • 4 В

  • I


  • I1


  • I2


  • I1 + I2


  • 5 В

  • Блок живлення

  • 5 В

  • I


  • I1


  • I2


  • I1 + I2


6. Поступово встановлюємо на джерелі струму напругу 2, 3, 4 і 5 В та повторюємо виміри (крок 4). Отримані значення заносимо у таблицю.7. Розраховуємо суму сил струмів на кожному з резисторів (І1 + І2) та отримані значення заносимо у таблицю.8. Попарно порівнюємо між собою значення, що розташовані у 4 і 5 стовпчиках таблиці. Звертаємо увагу, що значення є рівними (у межах похибки).

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми встановили, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках: І = І1 + І2.