Перевірка першого закону Кірхгофа

Переконуємось, що перший закон Кірхгофа виконується і сума додатних струмів, які надходять до розгалуження, дорівнює сумі від'ємних струмів, які спрямовані від розгалуження.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерела струму(2 шт.)

Multimeter

мультиметри(3 шт.)

Fixed-value resistor

резисторина 10, 50 та 100 Ом

wires

з’єднувальні провідники

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два блоки живлення та три мультиметри, але оскільки в набір Amperia ці елементи входять лише в одному екземплярі — додаткові елементи можна використати з інших наборів.

Перевіряємо:

Перший закон Кірхгофа — алгебраїчна сума струмів, що збігаються в будь-якій точці розгалуження провідників, дорівнює нулю. Отже, цей закон встановлює зв'язок між сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єднання (додатні струми), і сумою струмів, спрямованих від вузла (від'ємні струми).

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2. Складемо електричне коло за схемою:

circuit

Звертаємо увагу, щоб провідники від резисторів були приєднані до клем для вимірювання сили струму відповідних мультиметрів. Такий спосіб приєднання дозволить не лише визначити силу струму у різних частинах кола, але також і візуалізувати напрямок струму.3. Вмикаємо джерела живлення та встановлюємо на них постійний струм з вихідною напругою 2 В. Тепер вмикаємо мультиметри та фіксуємо значення їхніх вимірів.4. Звертаємо увагу, що перший мультиметр (приєднаний до резистора на 10 Ом) вимірює прямий струм з силою близько 15 мА. Другий мультиметр (приєднаний до резистора на 50 Ом) — також вимірює прямий струм з силою близько 3 мА. Нарешті третій мультиметр вимірює зворотний струм з силою близько -18 мА.5. Розраховуємо суму визначених раніше струмів враховуючи їхній знак. Переконуємося, що перший закон Кірхгофа для вузла, у якому сходяться провідини від трьох резисторів, виконується (у межах похибки).

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що перший закон Кірхгофа виконується і сума додатних струмів, які надходять до розгалуження, дорівнює сумі від'ємних струмів, які спрямовані від розгалуження.