Лабораторні роботи

Лабораторні роботи для 8-го класу

1. Найпростіше електричне коло

- Складання електричного кола за схемою.
- Дослідження умов протікання електричного струму.

2. Провідники та діелектрики

- Дослідження струму у різних матеріалах.
- Провідники та діелектрики.

3. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола та від опору цієї ділянки.
Закон Ома для ділянки кола постійного струму

- Дослідження залежності струму в провіднику від прикладеної до нього напруги.
- Закон Ома.

4. Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра та амперметра

- Вимірювання опору амперметром та вольтметром.

5. Гальванічний елемент

- Створення найпростішого гальванічного елемента.- Дослідження властивостей гальванічного елемента.

6. Послідовне з’єднання провідників

- Перевірка законів послідовного з’єднання провідників.

7. Паралельне з'єднання провідників

- Перевірка законів паралельного з’єднання провідників.

8. Залежність опору від матеріалу, довжини та площі перерізу провідника

- Визначення залежності опору від довжини, матеріалу та площі перерізу провідника.

Лабораторні роботи для 9-го класу

1. Взаємодія електромагніту з постійним магнітом

- Електромагніт.
- Властивості електромагніту.

2. Електромагнітна індукція

- Ознайомлення з явищем електромагнітної індукції.

3. Явище самоіндукції

- Ознайомлення з явищем самоіндукції.

Лабораторні роботи для 11-го класу

1. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

- Ознайомлення з поняттями ЕРС та внутрішнього опору.
- Перевірка закону Ома для повного кола.

2. Дослід Ерстеда з магнітною стрілкою

- Виявлення магнітного поля, що існує навколо провідника зі струмом.

3. Принцип дії трансформатора

- Ознайомлення з принципами роботи трансформатора.
- Дослідження залежності ефективності трансформатора від матеріалу осердя.

4. Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода

- Напівпровідниковий діод.
- Дослідження властивостей напівпровідникового діода.

5. Конденсатор. Збереження електричної енергії, заряджання та розряджання конденсатора

- Дослідження властивостей конденсатора.
- Виготовлення конденсатора.