Провідники та діелектрики

Мета: дослідити струм в різних матеріалах, ознайомитися з провідниками та діелектриками.

Illustration

Дослід здійснено за допомогою набору для проведення лабораторних та демонстраційних робіт з курсу електрики та магнетизму EdPro AMPERIA

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1.

Підготуйте необхідне для виконання експериментів обладнання та переконайтеся у його справності.Інформацію про комплектацію набору EdPro Amperia та інструкцію з його використання можна знайти за посиланням: https://amperia.edpro.ua/instruction.

Illustration

джерело струму

Illustration

лампа розжарення

Illustration

однополюсний вимикач

Illustration

з’єднувальні провідники

Illustration

електрохімічна комірка

Пластикові та дерев’яні предмети, металеві скріпки, кухонна сіль, простий олівець, алюмінієва фольга (не входять до складу набору EdPro Amperia)

2.

Роздрукуйте роздаткові матеріали для учнів відповідно до кількості робочих груп. Набір EdPro Amperia призначений для роботи групи з 4-х учнів.Роздаткові матеріали з лабораторної роботи можна завантажити, натиснувши на кнопку "МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧНІВ".

3.

Перед початком практичної роботи нагадайте учням основні поняття та закони до цієї теми, а також ознайомте їх з технікою безпеки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 У процесі роботи лампочка нагрівається — не торкайтеся її для уникнення опіків. У випадку неправильного під’єднання провідників у колі може відбутися коротке замикання. Хоча джерело струму EdPro Amperia має програмний захист від короткого замикання, все ж варто уникати такої ситуації. Повний текст рекомендацій з техніки безпеки під час роботи з набором EdPro Amperia доступний за посиланням https://amperia.edpro.ua/safety.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ

Електричний струм

Електричний струм — впорядкований та напрямлений рух електричних зарядів.За напрям струму прийнято напрям руху позитивних зарядів, або напрям від плюса джерела живлення до мінуса.Умови протікання струму у колі є наступними:1. коло повинно бути замкнутим,2. у ньому мають бути джерела електричного струму.

Провідники та діелектрики

Речовини, які добре проводять електричний струм, називають провідниками, а ті, які струм майже не проводять — діелектриками.Виділяють також інші класи речовин відповідно до їхньої провідності: напівпровідники та надпровідники.Кількісною характеристикою того, як матеріал проводить струм, є електричний опір. Чим менший опір, тим кращим провідником є матеріал. У діелектриків опір дуже великий.Провідники сильно відрізняються за опором. Наприклад, графіт проводить електричний струм достатньо погано — він є провідником із великим опором, мідь навпаки — проводить струм добре, має малий опір.

Струм в металах

Заряди, зокрема вільні електрони в металах, рухаються відносно повільно, однак, починають рухатися майже одночасно. Після замикання кола «сигнал» про початок руху, тобто виникнення електростатичного поля, яке створюється джерелом, поширюється зі швидкістю світла.
Швидкість світла становить 3•10 8 м/с, а швидкість теплового руху електронів при кімнатній температурі:
10 5 м/с. Якщо через провідник площею 1 мм2 протікає струм 1А, то швидкість впорядкованого руху буде 0,6 ÷ 6 мм/c = 6•10-4 ÷ 6•10-3 мм/c.

Illustration

Види провідності

Метали — провідники, у яких носіями струму є електрони.

Illustration

У розчинах носіями заряду є позитивні та негативні іони.

Illustration

У газах — електрони та йони обох видів.

Illustration

У напівпровідниках — електрони та дірки.

Illustration

ХІД РОБОТИ З НАБОРОМ AMPERIA

1.

Illustration
Illustration

Складіть коло за схемою. Замкніть коло та спостерігайте, чи світиться лампочка.

2.

Illustration
Illustration

Розімкніть вимикач.Замкніть коло не ключем, а будь-яким металевим предметом (наприклад, скріпкою без ізоляції). Спостерігайте чи світиться лампочка.

3.

Замикайте коло фольгою, пластиковою лінійкою, пластмасовою ручкою та іншими предметами. Спостерігайте, чи світиться лампочка.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Додаткове завдання №1

4.

Illustration
Illustration

Замкніть електричне коло графітовим стрижнем з олівця.

Додаткове завдання №2

5.

Illustration
Illustration

Замкніть коло смужкою паперу.Після цього візьміть простий олівець, намалюйте на цій смужці широку (5−10 мм) та щільну (сильно притискаючи олівець) смугу. Замкніть коло цією смугою.

Додаткове завдання №3

6.

Illustration
Illustration

Візьміть електрохімічну комірку, налийте всередину на 2/3 висоти чистої води, помістіть в комірку електроди та замкніть нею ваше коло. Лампочка світиться чи ні?Тепер потрохи додавайте кухонну сіль, ретельно перемішуючи, поки сіль не перестане розчинятися, і повторіть експеримент.

Зверніть увагу!Приклади зібраних електричних кіл з використанням компонентів EdPro Amperia та показники на приладах у цьому розділі надані лише в якості ілюстрації, а не як критерій правильності виконання експерименту. Може бути декілька правильних способів зібрати електричне коло за схемою (з перестановками елементів кола, різними варіантами підключення магнітних з'єднань провідників тощо).Рекомендуємо давати учням лише формальну постановку задачі та можливість знайти власний варіант її практичного розв'язку.

Illustration

Найпростіше електричне коло

Illustration

Провідники та діелектрики

Illustration

Залежність сили струму від напруги на ділянці кола та від опору цієї ділянки. Закон Ома для ділянки кола постійного струму

Illustration

Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра та амперметра

Illustration

Гальванічний елемент

Illustration

Послідовне з’єднання провідників

Illustration

Паралельне з'єднання провідників

Illustration

Залежність опору від матеріалу, довжини та площі перерізу провідника

Illustration

Взаємодія електромагніту з постійним магнітом

Illustration

Електромагнітна індукція

Illustration

Явище самоіндукції

Illustration

Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Illustration

Дослід Ерстеда з магнітною стрілкою

Illustration

Принцип дії трансформатора

Illustration

Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода

Illustration

Конденсатор. Збереження електричної енергії, заряджання та розряджання конденсатора