Принцип дії трансформатора

Вивчаємо принцип дії трансформатора, який працює на основі явища електромагнітної індукції та ефективність якого залежить від наявності у середині його обмоток феритового осердя.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму

Transformer

трансформатори(з осердям та без осердя)

Light emitting diode

світлодіод

wires

з’єднувальні провідники

Перевіряємо:

 найпростіший трансформатор складається з двох котушок (обмоток) з таким розташуванням, що одна перебуває у магнітному полі іншої. На першу обмотку подається вхідна напруга від джерела живлення. Ця обмотка називається первинною. Створене нею змінний магнітний потік, завдяки електромагнітній індукції, призводить до появи ЕРС в другій обмотці, яку називають вторинною; ефективність трансформатора залежить від того, наскільки добре поширюється магнітний потік. Для покращення поширення цього потоку використовуються осердя із заліза, фериту та інших спеціальних матеріалів.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою:

Illustration

Джерело живлення приєднуємо до обмотки з меншою кількістю витків.3. Вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому змінний струм з вихідною напругою 3 В та частотою 5 кГц.4. Звертаємо увагу, що світлодіод яскраво світиться.5. Замінюємо у колі трансформатор з осердям на трансформатор без осердя. Звертаємо увагу, що світлодіод також світиться, але його яскравість є суттєво нижчою.

Висновок:

Під час виконання досліду ми познайомились з новим приладом — трансформатором, який працює на основі явища електромагнітної індукції та переконались, що його ефективність залежить від наявності феритового осердя.