Провідники та діелектрики

У досліді ми переконуємось, що існують матеріали-провідники та матеріали-діелектрики, перші добре проводять електричний струм, а другі його майже не проводять. Також ми виявляємо, що різні провідники по різному проводять електричний струм та відрізняються між собою своїм опором.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

джерело струму

Illustration

лампа розжарювання

Illustration

вимикач

Illustration

з’єднувальні провідники

Додаткове обладнання:

 скріпка дерев’яна і пластмасова палички алюмінієва фольга графітовий стрижень

Перевіряємо:

 існують матеріали-провідники та матеріали-діелектрики. Матеріали-провідники проводять електричний струм, а матеріали-діелектрики його майже не проводять; до провідників належить сталь, алюміній та графіт, а до діелектриків — дерево та пластмаса; матеріали-провідники сильно відрізняються між собою за своїм опором. Сталь та алюміній мають низький опір та добре проводять електричний струм, а графіт — має вищий опір та гірше проводить струм.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2. Складаємо просте електричне коло за схемою:

Illustration

3. Розмикаємо коло вимикачем та вмикаємо джерело живлення. Встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 5 В.4. Замикаємо коло на вимикачі сталевою скріпкою. Звертаємо увагу, що лампа починає яскраво світити, що вказує на те, що сталь є провідником з низьким опором.5. Замикаємо коло на вимикачі алюмінієвою фольгою. Звертаємо увагу, що лампа також яскраво світиться, що вказує на те, що алюміній також є провідником з низьким опором.6. Замикаємо коло на вимикачі графітовим стрижнем. Звертаємо увагу, що лампа починає світити, але її інтенсивність є нижчою ніж під час попередніх дослідів, що вказує на те, що графіт є провідником з вищим опором, ніж сталь та алюміній.7. Замикаємо коло на вимикачі дерев’яною паличкою. Звертаємо увагу, що лампа не світиться, що вказує на те, що дерево є діелектриком з високим опором.8. Замикаємо коло на вимикачі пластмасовою паличкою. Звертаємо увагу, що лампа також не світиться, що вказує на те, що пластмаса також є діелектриком з високим опором.

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що існують матеріали-провідники та матеріали-діелектрики, перші добре проводять електричний струм, а другі його майже не проводять. Також ми виявили, що різні провідники по різному проводять електричний струм та відрізняються між собою своїм опором.