Паралельне з’єднання провідників

У досліді перевіряємо закони паралельного з’єднання провідників та переконуємось, що вони виконуються.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму

Multimeter

мультиметр

Switch

вимикач

Fixed-value resistor

резисторина 50 та 100 Ом

connecting wires

з’єднувальні провідники

Перевіряємо закони паралельного з’єднання:

● напруга на окремих ділянках кола і на кінцях всіх паралельно з’єднаних провідників є однаковою: U = U1 = U2;● сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках: І = І1 + І2;● загальний опір кола визначається з рівняння: R = (R1R2)/(R1 + R2).

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2. Складаємо електричне коло за схемою:

circuit

3. Розмикаємо вимикачем коло, вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 5 В.4. Перевіряємо рівняння: U = U1 = U2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо напругу на обох резисторах та на кожному з резисторів окремо:

circuits

5. Переконуємося, що напруга у всіх частинах кола є однаковою (у межах похибки).6. Перевіряємо рівняння: І = І1 + І2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо силу струму перед розгалуженою частиною кола, перед першим та перед другим резистором:

circuits

7. Переконуємося, що сила струму перед розгалуженою частиною кола дорівнює сумі сил струмів на першому і другому резисторах окремо (у межах похибки).8. Перевіряємо рівняння: R = (R1R2)/(R1 + R2). Для цього за допомогою мультиметра у режимі омметра визначаємо опір першого і другого резисторів окремо, а також обох паралельно з’єднаних резисторів:

circuits

9. Переконуємося, що опір паралельно з’єднаних резисторів є суттєво нижчим за опір кожного з резисторів зокрема і дорівнює відношенню добутку опорів резисторів до їхньої суми (у межах похибки).

Висновок:

Під час виконання досліду ми перевірили закони паралельного з’єднання провідників та переконались, що вони виконуються.