Дослідження магнітного поля котушки зі струмом

У досліді ми переконуємось, що індукція магнітного поля, яке утворюється на котушці, прямо пропорційна до кількості витків провідника, який намотаний на цю котушку, за умови незмінних інших параметрів, зокрема сила струму, радіуса та висоти котушки.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

джерело струму

Illustration

мультиметр

Illustration

котушка (дротяна рамка),що містить 200 витків мідного провідника

Illustration

магнітометр(сенсор магнітного поля)

Illustration

з’єднувальні провідники

Додаткове обладнання:

котушка (дротяна рамка), що містить 50 витків мідного провідника котушка (дротяна рамка), що містить 100 витків мідного провідника лінійка штангенциркуль циркуль аркуш паперу

Перевіряємо:

 навколо будь-якого провідника з електричним струмом виникає магнітне поле. Магнітне поле описується вектором магнітної індукції, який показує величину та напрямок магнітного поля; магнітне поле, створене кількома провідниками, є сумою векторів магнітної індукції кожного із них. Тому магнітне поле котушки є сумою полів, створених кожним витком котушки. Якщо струм у всіх витках котушки направлений в одному напрямку, її магнітна індукція прямо пропорційна до кількості витків; величина магнітної індукції у центрі котушки розраховується з формули:

Illustration

де I — сила струму, n — кількість витків провідника намотаних на рамку, R — радіус рамки та μ0 — магнітна константа, яка приблизно дорівнює 1,26 × 10-6 Н/А2; однак, наша котушка має не нульову висоту, і, оскільки ми будемо експериментально визначати силу магнітного поля на краю котушки, але все ще на її геометричній вісі, як показано на рисунку:

Illustration

формула для теоретичного розрахунку магнітної індукції для нашого випадку має більш складний вигляд:

Illustration

Обидві формули можна отримати із закону Біо-Савара-Лапласа, виконавши нескладні розрахунки, які, однак, потребують володіння інтегралами, тому ми їх тут не наводимо; з наведених формул випливає, що магнітна індукція залежатиме від кількості витків провідника за умови інших сталих параметрів, а саме сили струму, радіуса та висоти котушки, отже буде справджуватись наступне співвідношення:

Illustration

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. За допомогою лінійки переконуємося, що радіус та висота котушок є однаковими (у межах похибки).3. Дослід будемо проводити наступним чином:

Illustration

Аркуш паперу закріплюємо на столі. За допомогою штангенциркуля визначаємо діаметр котушки, циркулем будуємо коло відповідного радіусу. Опорна точка циркуля є геометричним центром намальованого кола. На цьому колі ми будемо завжди однаковим чином, як показано на рисунку вище, розташовувати котушки.У центр кола поміщаємо магнітометр таким чином, щоб його сенсор був розміщений точно у геометричному центрі котушки. Дуже важливо, щоб під час експериментів просторове положення та орієнтація магнітометра не змінювались — ні відносно котушки, ні відносно навколишніх предметів. Щоб цього досягти, обводимо магнітометр олівцем, та використовуємо цей контур для наступних експериментів.4. Приєднуємо сенсор магнітного поля до мультиметра та вмикаємо його.5. До джерела струму приєднаємо котушку, що містить 50 витків мідного провідника (n). Котушку помістимо у центр кола на аркуші паперу, зберігаючи її орієнтацію (див. рис. вище). Джерело живлення поки що не вмикаємо!6. Записуємо в таблицю фоновий рівень магнітної індукції по кожній з осей x, y, z, в центрі котушки — в точці, де розташовано магнітометр. Після цього виміру не можна переміщувати предмети поблизу установки, а експериментатори повинні рухатися якомога менше, щоб не змінювати фонове значення магнітного поля.7. Вмикаємо блок живлення, виставляємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 1,4 В. За такої напруги сила струму у нашій котушці складає 0,51 А. Виміри індукції магнітного поля записуємо у таблицю:

Illustration

Розраховуємо значення координат вектора індукції магнітного поля — його проєкції на осі x, y та z (Xкін, Yкін та Zкін). Для цього віднімаємо від вимірів магнітометра відповідні координати фонової індукції магнітного поля. Також розраховуємо модуль вектора індукції магнітного поля, що утворюється на котушці, В50 та його частку, що припадає на один виток — В50 / 50.8. Замінюємо у колі котушку з 50-ма витками на котушку зі 100 витками мідного провідника. Стежимо, щоб котушка була зорієнтована правильно (див. рис. вище). Збільшуємо на джерелі вихідну напругу до 2,4 В. За такої напруги струм в котушці буде рівним тим самим 0,51 А. Повторюємо крок 7.9. Нарешті проводимо дослід з котушкою із 200 витками. На джерелі встановлюємо вихідну напругу 4,8 В щоб сила струму у колі залишилась незмінною — 0,51 А. Знову повторюємо крок 7.10. Порівнюємо визначену у різних дослідах індукцію магнітного поля, що виникає навколо одного витка мідного провідника зі струмом силою 0,51 А, між собою. Переконуємося, що рівняння справджується (у межах похибки):

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що індукція магнітного поля, яке утворюється на котушці, прямо пропорційна до кількості витків провідника, який намотаний на цю котушку, за умови незмінних інших параметрів, таких як сила струму, радіус та висота котушки.