Калібрування мультиметра

Під час виконання досліду ми вчимось калібрувати мультиметр і тим самим вирішуємо цілу низку проблем пов’язаних з точністю його вимірювань.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

мультиметр

Illustration

з’єднувальні провідники

Калібрування мультиметрів варто проводити у таких випадках:

 якщо електричне коло складено правильно (згідно зі схемою), але результати вимірювань мультиметрів виходять недостовірними або недостатньо точними, при цьому усунуто інші джерела помилок; якщо покази мультиметра суперечать показам еталонного вимірювального приладу; якщо від попереднього калібрування минуло понад два тижні; якщо прилад довго не використовувався; якщо з моменту попереднього калібрування різко змінилась температура у приміщенні, де проводяться експерименти.

Послідовність дій:

1. Вмикаємо мультиметр.2. З’єднуємо одним провідником виводи COM та Ω мультиметра. Звертаємо увагу на виміри приладу — якщо число на екрані відрізняється від 0 Ом, це означає, що прилад дійсно потребує калібрування. (Річ у тім, що опір мідних провідників є настільки незначним, що мультиметр не може його фіксувати, за виключенням випадків, коли провідник пошкоджений, або поверхня його контактів забруднена. Для того, щоб відкинути проблеми пов’язані з провідником можна поворушити його контактами, а також повторити цей крок з кількома різними провідниками — якщо у всіх випадках виміри мультиметра будуть відрізнятись від 0 Ом, це підтвердить, що прилад потребує калібрування).3. Не забираючи провідник натискаємо та утримуємо у натисненому положенні протягом 3 с кнопку налаштувань, це дозволить, відповідно, перейти у режим налаштувань мультиметра.4. У меню налаштувань перейдемо до пункту "Калібрування", для цього короткими натисканнями на кнопку налаштувань пересуваємо стрілку вибору пунктів меню, а довгим натисканням — активуємо обраний пункт. Після цього мультиметр повернеться до режиму вимірювань, а на його екрані ми маємо побачити 0 Ом, що вказує на те, що процес калібрування приладу пройшов успішно.

Висновок:

Під час виконання досліду ми навчились калібрувати мультиметр і тим самим вирішили цілу низку проблем пов’язаних з точністю вимірювань.