Коефіцієнт трансформації

Досліджуємо ефективність роботи трансформатора з феритовим осердям.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму

Multimeter

мультиметр

Transformer

трансформатор з осердям

wires

з’єднувальні провідники

Перевіряємо:

 найпростіший трансформатор складається з двох котушок (обмоток) з таким розташуванням, що одна перебуває у магнітному полі іншої. На першу обмотку подається вхідна напруга від джерела живлення. Ця обмотка називається первинною. Створене нею змінний магнітний потік, завдяки електромагнітній індукції, призводить до появи ЕРС в другій обмотці, яку називають вторинною; трансформатор перетворює змінний струм однієї напруги на струм іншої напруги без зміни його частоти; коефіцієнт трансформації трансформатора без навантаження обчислюється за формулою:

formula

де E1 — ЕРС первинної обмотки трансформатора, E2 — ЕРС вторинної обмотки, N1 — кількість витків на первинній обмотці, N2 — кількість витків на вторинній обмотці.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2. Складаємо електричне коло за схемою:

Illustration

Джерело живлення приєднуємо до обмотки з меншою кількістю витків.3. Вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому змінний струм з вихідною напругою 1 В та частотою 5 кГц.4. Вмикаємо мультиметр та переводимо його у режим вимірювання змінного струму. Визначаємо напругу на контактах другої обмотки.5. Змінюємо на джерелі живлення вихідну напругу до 2 В та знову фіксуємо виміри мультиметра.6. Нарешті змінюємо на джерелі живлення вихідну напругу до 3 В та фіксуємо виміри мультиметра. Розраховуємо середнє значення коефіцієнта трансформації трансформатора з осердям. Переконуємося, що він дорівнює приблизно 3.

Висновок:

Під час виконання досліду ми дослідили коефіцієнт трансформації трансформатора з феритовим осердям та з’ясували, що він дорівнює приблизно 3.