Тіло людини як провідник струму

Складаємо схему, яка наочно доводить, що тіло людини є провідником електричного струму.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму

NPN transistor

транзистор NPN-типу

Light emitting diode

світлодіод

wires

з’єднувальні провідники

Переконуємося, що:

 транзистори є основними елементами сучасної електроніки, їх, зазвичай, застосовують в підсилювачах і логічних електронних схемах. Особливість транзисторів полягає у тому, що вони дозволяють малими вхідними напругою чи струмом керувати суттєво більшими вихідними напругою та струмом;  Тіло людини є провідником з високим опором, але струму, який проходить через нього, є достатньо щоб забезпечити відкривання транзистора.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою:

circuit

3. Вмикаємо блок живлення та встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 4,5 В. Звертаємо увагу, що світлодіод не світиться.4. Візьмемось однією чи двома руками за вільні провідники таким чином, щоб їхні контакти торкались тіла, але не торкались один одного. Звертаємо увагу, що тепер світлодіод яскраво світиться, що підтверджує, що тіло людини є провідником (за бажання, для точно з’ясування опору тіла, можна взяти мультиметр, приєднати до нього, у режимі омметра, два провідники та взявшись руками за контакти провідників, можна визначити опір власного тіла).

Висновок:

Під час виконання досліду ми склали схему, яка наочно доводить, що тіло людини є провідником електричного струму.