Підключення блока живлення та мультиметра до мережі та комп’ютера

У досліді вчимось приєднувати блок живлення та мультиметр до локальної Wi-Fi мережі та комп'ютера, здійснювати керування приладом з комп'ютера за допомогою його web-інтерфейсу, а також зберігати отримані приладами виміри у вигляді графіків чи таблиць даних.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

джерело струму

Illustration

резисторна 100 Ом

Illustration

з’єднувальні провідники

Illustration

мультиметри(2 шт.)

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два мультиметри, але оскільки в набір Amperia входить лише один — другий тимчасово можна використати з іншого набору.

Додаткове обладнання:

 комп’ютер або лептоп смартфон чи планшетний комп’ютерлокальна Wi-Fi мережа

Вчимося:

 під’єднувати блок живлення та мультиметри до локальної Wi-Fi мережі; відкривати на комп’ютері web-інтерфейс блока живлення та здійснювати з нього керування дослідом, зберігати результати досліду у вигляді графіка або таблиці даних; відкривати на комп’ютері web-інтерфейс мультиметрів та зберігати результати вимірів у вигляді таблиці.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення навчання обладнання.2. Приєднаємо блок живлення до локальної Wi-Fi мережі. Для цього спершу приєднаємо блок живлення до зарядного пристрою та увімкнемо у побутову мережу електропостачання. Увімкнемо пристрій. Пам’ятаємо, що використовувати прилад як джерело живлення під час його зарядки заборонено!3. Тепер натиснемо на кнопку керування режимом та будемо утримувати її натиснутою протягом 3 с — це дозволить увійти у режим конфігурування приладу. У цьому режимі можна змінювати мову приладу, а також налаштовувати точку доступу Wi-Fi.4. Тепер увійдемо у перший пункт меню — "Налаштувати", для цього натиснемо на регулятор. Тепер на екрані пристрою буде відображено назву згенерованої пристроєм Wi-Fi мережі. Також на екрані блока живлення буде відображено IP-адресу цього приладу.5. Знайдемо згенеровану блоком живлення Wi-Fi мережу на лептопі чи будь-якому іншому пристрої (смартфоні, планшеті). Приєднаємо наш пристрій до цієї мережі. Відкриємо браузер та у полі адресного рядка введемо IP-адресу блока живлення.6. У вікні, що відкрилось у браузері, у поле "SSID" введемо назву локальної Wi-Fi мережі, яку ми у майбутньому плануємо використовувати для роботи з приладами Амперії, а у поле "Пароль" — відповідно пароль від цієї мережі. Після цього натиснемо кнопку "Зберегти". Чекаємо допоки з’явиться повідомлення, що всі зміни збережено. Вимикаємо наш прилад та від’єднуємо його від зарядного пристрою.7. Знову вмикаємо блок живлення, натискаємо кнопку керування режимом та утримуємо її натиснутою протягом 3 с. Коли на екрані відобразяться пункти меню налаштування пристрою, переконуємося, що стрілка вибору пунктів меню вказує на перший пункт "Wi-Fi Off". Натиснемо регулятор приладу, це ввімкне Wi-Fi. Тепер повертаючи регулятор перейдемо в останній пункт меню — "Вихід" і натиснувши регулятор, відповідно, вийдемо з меню налаштування пристрою.8. Звертаємо увагу, що тепер у верхньому правому куті пристрою є піктограма, яка відображає стан під'єднання до мережі Wi-Fi, а у верхньому лівому куті відображається IP-адреса цього приладу.9. Тепер приєднаємо наш комп’ютер до тої самої локальної Wi-Fi мережі, що і наш блок живлення. Відкриємо на комп’ютері браузер і у поле адресного рядка введемо IP-адресу приладу. Звертаємо увагу, що тепер на екрані комп’ютера відкривається web-інтерфейс блока живлення — це означає, що всі налаштування приладу були зроблені правильно.10. Тепер приєднаємо мультиметр до локальної Wi-Fi мережі. Для цього повторимо кроки 2—9, але на цей раз з мультиметром.11. Звертаємо увагу, що на останньому етапі відкривання web-інтерфейсу мультиметра на екрані комп’ютера відображається напис "Дані відсутні". Для того, щоб на екрані почали відображатись дані вимірів, переведемо мультиметр у режим, наприклад, вимірювання напруги. Для цього приєднаємо до контактів провідники таким чином, щоб перевести його у режим вольтметра. Звертаємо увагу, що тепер на екрані комп’ютера відображається вікно вимірювання напруги.12. Проведемо простий дослід з вивчення вольт-амперних характеристик резистора. Для цього складемо коло за схемою:

Illustration

13. На комп’ютері відкриємо web-інтерфейси блока живлення та двох мультиметрів. У web-інтерфейсі джерела живлення перейдемо на вкладку дослідження вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу (у нашому випадку резистора). На цій вкладці встановлюємо дослідний діапазон від 0 до 5 В та натискаємо на кнопку старту експерименту.14. Звертаємо увагу, що блок живлення в автоматичному режимі здійснює дослідження: поступово збільшує вихідну напругу від 0 до 5 В з кроком 0,1 В і при цьому знімає покази напруги й сили струму у колі та будує графік, який має виражений лінійний вигляд. Цей графік можна легко зберегти у вигляді зображення зробивши знімок екрана і пізніше його можна використати у звіті про виконання досліду. Також отримані виміри є можливість зберегти у файлі формату таблиці даних і пізніше їх можна використати під час розрахунків у класі.15. Тепер перемкнемось на web-інтерфейс мультиметра, що працює у режимі вольтметра. Тут ми можемо бачити криву, яка показує як змінювалась напруга на контактах резистора з часом. Отримані мультиметром дані також можна зберегти у файлі формату таблиці даних.16. Аналогічно, у web-інтерфейсі мультиметра, що працює у режимі амперметра, можна бачити криву, яка показує як змінювалась сила струму у колі з часом. Ці дані також можна зберегти у файлі формату таблиці даних.

Висновок:

Під час виконання досліду ми навчились приєднувати блок живлення та мультиметр до локальної Wi-Fi мережі, а також приєднувати до їхнього web-інтерфейсу комп’ютер. Також ми навчились здійснювати керування дослідом з web-інтерфейсу блока живлення, зберігати отримані дані у вигляді графіка та таблиці даних.