Принцип дії трансформатора (2 версія)

Під час виконання досліду ми знайомимось з новим приладом, а саме трансформатором, який працює на основі явища електромагнітної індукції та ефективність роботи якого залежить від наявності у середині його обмоток феритового осердя.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму

Transformer

трансформатори(з осердям та без нього)

Light emitting diode

світлодіоди(2 шт.)

wires

з’єднувальні провідники

Перевіряємо:

 найпростіший трансформатор складається з двох котушок (обмоток) з таким розташуванням, що одна перебуває у магнітному полі іншої. На першу обмотку подається вхідна напруга від джерела живлення. Ця обмотка називається первинною. Створене нею змінний магнітний потік, завдяки електромагнітній індукції, призводить до появи ЕРС в другій обмотці, яку називають вторинною; ефективність трансформатора залежить від того, наскільки добре поширюється магнітний потік. Для покращення поширення цього потоку використовуються осердя із заліза, фериту та інших спеціальних матеріалів.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою:

circuit

3. Джерело живлення приєднуємо до обмотки з меншою кількістю витків.4. Вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому змінний струм з вихідною частотою 5 кГц. Звертаємо увагу, що обидва світлодіоди не світять.5. Поступово збільшуємо вихідну напругу на джерелі живлення. Звертаємо увагу, що при досягненні вихідної напруги 0,6 В другий світлодіод, який приєднаний до вторинної обмотки, починає слабо світити, на відміну від першого світлодіода, який як і раніше не світить. Також звертаємо увагу, що за напруги 0,6 В на джерелі живлення у первинній обмотці трансформатора існує струм менше 10 мА.6. Продовжуємо збільшувати вихідну напругу на джерелі живлення. Звертаємо увагу, що коли вихідна напруга досягає 1,7 В перший світлодіод лише починає слабо світити, а другий світлодіод у цей момент вже яскраво світить.7. Продовжуємо збільшувати вихідну напругу до 3 В. Звертаємо увагу, що за цієї напруги обидва світлодіоди яскраво світять, але візуально другий світлодіод світить більш яскраво.8. Аналізуємо отримані дані. Коефіцієнт трансформації нашого трансформатора з осердям приблизно рівний 3, а ефективність його роботи сягає близько 90%. Саме завдяки такій високій ефективності лише незначна частина електроенергії, яку видає джерело живлення, втрачається на трансформаторі, а більша її частина зазнає перетворень (пропорційне коефіцієнту трансформації збільшення напруги та зменшення сили струму) і їде на живлення другого світлодіода. Саме завдяки високій ефективності досліджуваного трансформатора він здатен засвітити світлодіод лише за вихідної напруги джерела живлення у 0,6 В, а за напруги 1,7 В, коли перший світлодіод лише починає світитись, другий — вже яскраво світить.9. Зменшуємо на джерелі живлення вихідну напругу до 0 В та замінюємо у колі трансформатор з осердям на трансформатор без осердя.10. Поступово збільшуємо вихідну напругу на джерелі живлення до 2,1 В. Звертаємо увагу, що навіть при найменших значеннях вихідної напруги у первинній обмотці трансформатора споживається досить значний струм з силою порядку 100 мА. Також звертаємо увагу, що за напруги 2,1 В перший світлодіод все ще не світить, а другий — лише починає слабо світити. А при вихідній напрузі 2,2 В обидва світлодіоди починають світити, але інтенсивність світіння другого світлодіода є дещо вищою.11. Продовжуємо збільшувати вихідну напругу на джерелі живлення до 3 В. Звертаємо увагу, що за цієї напруги інтенсивність світіння першого світлодіода, що живиться безпосередньо від джерела живлення, є вищою, ніж інтенсивність світіння другого світлодіода.12. Аналізуємо отримані дані. Коефіцієнт трансформації нашого трансформатора без осердя також приблизно рівний 3, але ефективність його роботи є суттєво нижчою і сягає лише кількох відсотків. Саме завдяки такій незначній ефективності більша частина електроенергії, яку видає джерело живлення, втрачається на трансформаторі, а лише незначна її частина зазнає перетворень (пропорційне коефіцієнту трансформації збільшення напруги та зменшення сили струму) і їде на живлення другого світлодіода. Саме через це, коли джерело живлення видає максимальні 3 В (~0,5 Вт), перший світлодіод яскраво світить, а другий світить зі значно нижчою яскравістю.

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми познайомились з новим приладом, а саме трансформатором, який працює на основі явища електромагнітної індукції та ефективність якого залежить від наявності у середині його обмоток феритового осердя.