Реактивний індуктивний опір у колі змінного струму (частина 2)

Під час виконання роботи ми досліджуємо повне коло з котушкою індуктивності та резисторами, а також його частини, за допомогою осцилографа.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

блок живлення

Illustration

мультиметри (2 шт.)

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два мультиметри. Оскільки в набір Amperia входить лише один, другий можна тимчасово взяти з іншого набору.

Illustration

резисторина 50 Ом та 1 Ом

Illustration

котушка індуктивностіна 10 мГн

Illustration

з’єднувальні провідники типів “магніт-магніт” та “магніт-крокодил”

Додаткове обладнання:

осцилограф

Основні теоретичні поняття:

Досліджуємо потужність кола з реактивним індуктивним опором:

 Активну потужність можна розрахувати з формули:

Illustration

де U – чинна напруга, I – чинна сила струму, φ – зсув фаз між напругою та силою струму. Реактивну потужність розраховують з формули:

Illustration

 Повна потужність дорівнює добутку чинних значень напруги та сили струму. Повна потужність пов’язана з активною та реактивною потужністю співвідношенням:

Illustration

Отож, для розрахунку повної потужності достатньо знати чинні значення сили струму та напруги у колі, а для розрахунку активної та реактивної потужності обов’язково потрібно визначити зсув фаз (φ) між напругою та струмом.

Хід досліду:

1. Визначаємо точний опір резистора на 50 Ом, та активний опір котушки індуктивності за допомогою омметра. Опір резистора на 1 Ом визначаємо методом, описаним у досліді Активний опір у колі змінного струму.2. Складаємо коло за схемою:

Illustration

3. Налаштовуємо обладнання: вмикаємо блок живлення та переводимо його у режим змінного струму; встановлюємо на блоці живлення вихідну напругу 3 В з частотою 1500 Гц; вмикаємо мультиметри та переводимо їх у режим вимірювання змінного струму.4. Виміри. Записуємо виміряні мультиметрами значення: чинне значення сили струму у колі (25 мА); чинну напругу (2,99 В).5. Використовуючи ці значення (крок 4) розраховуємо повну потужність кола (S = 74,8 мВА).6. Поетапно модифікуємо коло згідно з наступними схемами:

Illustration

 Визначаємо спад напруги на резисторах (UR = 1,31 В) та на котушці і резисторі з опором в 1 Ом (UL = 2,45 В). Звертаємо увагу, що сила струму у колі залишається незмінною (I = 25 мА). Розраховуємо повну потужність для частин кола – SR = 32,8 мВА, SL = 61,3 мВА. Для того, щоб розрахувати активну та реактивну потужність для повного кола та частин кола, потрібно визначити зсув фаз між силою струму та напругою, а для цього, своєю чергою, потрібно розрахувати повний імпеданс кола, а також імпеданси окремих частин кола.7. Розрахунок. Повний імпеданс кола можна знайти з векторної діаграми:

Illustration

 Спершу розрахуємо сумарний активний опір кола шляхом додавання опорів резисторів, а також активного опору котушки індуктивності, які були визначені на кроці 1 (72,2 Ом). Розраховуємо реактивний індуктивний опір котушки:

Illustration

де f – частота струму, L – індуктивність. Звертаємо увагу, що під час розрахунків потрібно використовувати не номінальне значення індуктивності котушки, а її реальну індуктивність, яку ми визначаємо у досліді "Визначення індуктивності котушки із закону Ома для змінного струму". З наших вимірів, XL = 96,1 Ом.8. Розраховуємо повний опір кола (120,2 Ом) та косинус зсуву фаз:

Illustration
Illustration

Маючи cos(φ) ми можемо визначити зсув фаз φ в градусах (53,1°). Звертаємо увагу, що кут φ для кіл з індуктивним опором завжди буде мати додатне значення.9. Розрахуємо активну, реактивну та повну потужність цілого кола: для розрахунку активної та реактивності потужності використаємо визначені чинні значення напруги та сили струму (крок 4), а також розраховане значення зсуву фаз (крок 8): P = 44,9 мВт, Q = 59,8 мвар; з отриманих значень активної та реактивної потужності розрахуємо повну потужність кола: S = 74,8 мВА; переконуємось, що отримане значення повної потужності для цілого кола рівне отриманому нами раніше (крок 5).10. Аналогічним чином (кроки 7–9) розраховуємо опір частин кола: обох резисторів та котушки індуктивності плюс резистор на 1 Ом. Під час розрахунків використовуємо наступні векторні діаграми:

Illustration

 За нашими розрахунками отримуємо: ZL = 98,2 Ом, φL = 78,2°, R = 53,1 Ом, φR = 0°.11. Розрахуємо активну, реактивну та повну потужність частин кола: для розрахунку активної та реактивності потужності використаємо визначені чинні значення напруги та сили струму (крок 6), а також розраховане значення зсуву фаз (крок 10): PL = 12,5 мВт, QL = 60,0 мвар, PR = 32,8 мВт, QR = 0 мвар; з отриманих значень активної та реактивної потужності розрахуємо повну потужність частин кола: SL = 61,3 мВА, SR = 32,8 мВА; переконуємось, що отримані значення повної потужності для частин кола дорівнюють отриманим нами раніше (крок 6).12. Осцилограф. Вилучимо з кола мультиметри:

Illustration

 До контактів “1” та “2” приєднуємо по одному провіднику типу “магніт-крокодил”, а до контакту “3” одразу два провідники цього самого типу. “Крокодили” цих провідників використаємо для приєднання осцилографа:- провідник від контакту “1” до першого каналу осцилографа;- провідник від контакту “2” – до другого каналу;- землю обох каналів осцилографа приєднуємо провідниками до контакту “3”.13. Вмикаємо та налаштовуємо осцилограф.14. Аналізуємо покази осцилографа:

Illustration

15. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “3”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (UR): 1,36 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення визначеного нами раніше (крок 6).16. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -36,8 до 35,2 мВ з частотою 1500 Гц. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -33,5 ÷ 32 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 22,6 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між кривими не спостерігається зсуву фаз.17. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. Миттєве значення струму в резисторі номіналом 1 Ом отримуємо із закону Ома, поділивши миттєву напругу на ньому на його реальний опір ≈1,1 Ом.  Тож, червона крива на рисунку – добуток напруг на кожному із каналів, зображає також миттєву потужність, помножену на 1,1.  З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від 0 до 69 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 33 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 33/1,1 = 30 мВт. Це значення потужності буде близьким, у межах похибки, до отриманого нами раніше (крок 11, величина PR). Також з рисунка вище ми можемо побачити, що частота цієї кривої є у два рази вищою, ніж частота струму.18. Міняємо місцями у колі резистор на 50 Ом та котушку індуктивності та повторюємо дослід з осцилографом:

Illustration

19. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “3”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (UL): 2,52 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення визначеного нами раніше (крок 6).20. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -43,4 до 39,6 мВ. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -39,5 ÷ 36 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 26,9 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між миттєвою напругою та силою струму спостерігається чітко виражений зсув фаз, який дорівнює приблизно 89°. Ремарка: деякі осцилографи вміють самостійно визначати зсув фаз між своїми каналами. У випадку, якщо використаний вами осцилограф немає такої вбудованої функції, можна виміри осцилографа зберегти у вигляді цифрового зображення, а потім його проаналізувати, вимірюючи відстані між піками у пікселях, і перераховуючи їх у радіани чи градуси.21. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від -58,6 до 81 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 12,3 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 12,3/1,1 = 11,2 мВт. Це значення потужності буде близьким, у межах похибки, до отриманого нами раніше (крок 11, величина PL). Також з рисунка вище ми можемо побачити, що частота цієї кривої є у два рази вищою, ніж частота струму.22. Перенесемо додатковий провідник типу “магніт-крокодил” з вузла “1” до вузла “4” (див. схему на кроці 12), це дозволить нам дослідити за допомогою осцилографа повне коло:

Illustration

23. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “4”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (U): 3,1 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення виміряного нами раніше (крок 4).24. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -47,8 до 43,9 мВ. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -43,5 ÷ 32,7 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 26,9 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між миттєвою напругою та силою струму спостерігається чітко виражений зсув фаз, який дорівнює приблизно 60,7°.25. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від -50,7 до 158,8 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 45,1 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 45,1/1,1 = 41 мВт. Це значення потужності буде близьким, у межах похибки, до отриманого нами раніше (крок 9, величина P).

Illustration

Висновок:

Під час виконання роботи ми дослідили повне коло з котушкою індуктивності та резисторами, а також його частини, за допомогою осцилографа. Також ми розрахували активну, реактивну та повну потужність цього кола й отримані значення перевірили експериментально.