Перевірка другого закону Кірхгофа

У досліді перевіряємо другий закон Кірхгофа.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерела струму(2 шт.)

Multimeter

мультиметри(3 шт.)

Fixed-value resistor

резистори(на 10, 50 та 100 Ом)

wires

з’єднувальні провідники

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два блоки живлення та три мультиметри, але оскільки в набір Amperia ці елементи входять лише в одному екземплярі — додаткові елементи можна використати з інших наборів.

Перевіряємо:

другий закон Кірхгофа, який постулює, що для будь-якого замкнутого контуру провідників алгебраїчна сума електрорушійних сил дорівнює алгебраїчній сумі добутків сил струму на кожній ділянці контуру на опір відповідної ділянки, враховуючи внутрішній опір джерел струму; згідно з другим законом для кола, що містить два джерела живлення, три резистори та одне розгалуження:

circuit

має справджуватись наступна система рівнянь:

formula
formula
formula

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Аналізуємо досліджувану схему та встановлюємо напрямок струму у кожному контурі:

circuit

3. Складемо електричне коло за схемою:

circuit

4. Вмикаємо джерела живлення та встановлюємо на них постійний струм з вихідною напругою 5 В. Вмикаємо також мультиметри.5. Звертаємо увагу, що перше рівняння, I3 - I2 - I1 = 0, виконується (у межах похибки).6. Тепер за допомогою мультиметра, який ми використаємо у якості омметра, визначимо точний опір почергово усіх наявних у колі резисторів (R1, R2, R3).7. Знаючи ЕРС джерел живлення (Е1, Е2), що дорівнює вихідній напрузі, перевіряємо, чи виконуються рівняння 2 і 3: E1 = R1I1 + R3I3; E2 = R2I2 + R3I3. Переконуємося, що другий закон Кірхгофа для нашого кола виконується (у межах похибки).

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що у нашому колі, яке включає два джерела живлення, три резистори та одне розгалуження, другий закон Кірхгофа виконується (у межах похибки).