Залежність індукції магнітного поля котушки від сили струму

Під час виконання досліду ми переконуємось, що індукція магнітного поля, яке утворюється на котушці, прямо пропорційна до сили струму в котушці, за умови незмінних інших параметрів, зокрема кількості витків провідника, радіуса та висота котушки.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

джерело струму

Illustration

мультиметр

Illustration

котушка (дротяна рамка), що містить 200 витків мідного провідника

Illustration

магнітометр(сенсор магнітного поля)

Illustration

з’єднувальні провідники

Додаткове обладнання:

 лінійкаштангенциркульциркульаркуш паперу

Перевіряємо:

 навколо будь-якого провідника з електричним струмом виникає магнітне поле. Магнітне поле описується вектором магнітної індукції, який показує величину та напрямок магнітного поля; магнітне поле, створене кількома провідниками, є сумою векторів магнітної індукції кожного із них. Тому магнітне поле котушки є сумою полів, створених кожним витком котушки. Якщо струм у всіх витках котушки направлений в одному напрямку, її магнітна індукція прямо пропорційна до кількості витків; величина магнітної індукції у центрі котушки розраховується з формули:

Illustration

де I — сила струму, n — кількість витків провідника намотаних на рамку, R — радіус рамки та μ0 — магнітна константа, яка приблизно дорівнює 1,26 × 10-6 Н/А2; однак, наша котушка має не нульову висоту, і, оскільки ми будемо експериментально визначати силу магнітного поля на краю котушки, але все ще на її геометричній вісі, як показано на рисунку:

Illustration

формула для теоретичного розрахунку магнітної індукції для нашого випадку має більш складний вигляд:

Illustration

Обидві формули можна отримати із закону Біо-Савара-Лапласа, виконавши нескладні розрахунки, які, однак, потребують володіння інтегралами, тому ми їх тут не наводимо; з наведених формул випливає, що індукція магнітного поля прямо пропорційно залежить від сили струму за умови сталих інших параметрів — кількості витків провідника, радіуса та висоти котушки. Тобто, справджується таке співвідношення:

Illustration

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Дослід будемо проводити наступним чином:

Illustration

Аркуш паперу закріплюємо на столі. За допомогою штангенциркуля визначаємо діаметр котушки, циркулем будуємо коло відповідного радіусу. Опорна точка циркуля є геометричним центром намальованого кола. На цьому колі ми будемо завжди однаковим чином, як показано на рисунку вище, тримати котушку.У центр кола поміщаємо магнітометр таким чином, щоб його сенсор був розміщений точно у геометричному центрі котушки. Дуже важливо, щоб під час експериментів просторове положення та орієнтація магнітометра не змінювались — ні відносно котушки, ні відносно навколишніх предметів. Щоб цього досягти, обводимо магнітометр олівцем, та використовуємо цей контур для наступних експериментів.3. Приєднуємо сенсор магнітного поля до мультиметра та вмикаємо його.4. До джерела струму приєднаємо котушку. Котушку помістимо у центр кола на аркуші паперу, зберігаючи її орієнтацію (див. рис. вище). Джерело живлення поки що не вмикаємо!5. Записуємо в таблицю фоновий рівень магнітної індукції по кожній з осей x, y, z, в центрі котушки — в точці, де розташовано магнітометр. Після цього виміру не можна переміщувати предмети поблизу установки, а експериментатори повинні рухатися якомога менше, щоб не змінювати фонове значення магнітного поля.6. Вмикаємо блок живлення, виставляємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 2 В, вимірюємо силу струму, що існує у колі та занотовуємо у таблицю. Також вимірюємо індукцію магнітного поля і записуємо у таблицю:

Illustration

Розраховуємо значення координат вектора індукції магнітного поля — його проєкції на осі x, y та z (Xкін, Yкін та Zкін). Для цього віднімаємо від вимірів магнітометра відповідні координати фонової індукції магнітного поля. Також розраховуємо модуль вектора індукції магнітного поля, що утворюється на котушці, ВI та відношення цієї величини до сили струму — ВI / I.7. Збільшуємо на джерелі вихідну напругу до 3 В. Повторюємо крок 6.8. Знову збільшуємо на блоці живлення вихідну напругу до 4, а потім і 5 В. Повторюємо крок 6.9. Порівнюємо отримані відношення модуля індукції магнітного поля до сили струму між собою. Переконуємося, що рівняння справджується (у межах похибки):

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що індукція магнітного поля, яке утворюється на котушці, прямо пропорційна до сили струму в котушці, за умови незмінних інших параметрів, таких як кількість витків провідника, радіус та висота котушки.