Вольт-амперна характеристика лампи розжарення

У досліді переконуємось, що існують провідники, наприклад звичайна лампа розжарювання, для якої закон Ома не виконується у дослідженому діапазоні напруг. Виявляємо, що графік вольт-амперної характеристики для лампи має нелінійний вигляд.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

джерело струму

Illustration

резисторна 50 Ом

Illustration

лампа розжарювання

Illustration

мультиметри(2 шт)

Illustration

з’єднувальні провідники

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два мультиметри, але оскільки в набір Amperia входить лише один — другий тимчасово можна використати з іншого набору.

Додаткове обладнання:

комп’ютер або лептоплокальна Wi-Fi мережа

Перевіряємо:

 закон Ома виконується не для всіх провідників, зокрема він не виконується для лампи розжарення.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою (якщо дослід проводиться лише з одним мультиметром, тоді у якості вольтметра можна використати блок живлення):

Illustration

3. Вмикаємо блок живлення, переконуємося, що він працює у режимі постійного струму. Приєднуємо комп’ютер до його web-інтерфейсу (детальніше про приєднання блока живлення до комп’ютера див. інструкцію та дослід "Підключення блока живлення та мультиметра до мережі та комп’ютера"), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу (у нашому випадку резистора). Встановлюємо дослідний діапазон з 0 до 5 В. Вмикаємо мультиметри (дослід можна проводити й без використання вбудованого у блок живлення програмного забезпечення. У цьому випадку учні вручну змінюють вихідну напругу на блоці живлення та записують отримані значення вимірів мультиметрів у таблицю, а потім також вручну будують графіки залежності сили струму від напруги для ділянки кола (лампи та резистора)).
4. Тепер у web-інтерфейсі блока живлення запускаємо дослідження. Звертаємо увагу на виміри мультиметрів, які показують, як зі збільшенням напруги на джерелі живлення прямо пропорційно збільшується сила струму у колі, а також різниця потенціалів на контактах резистора. Отриманий графік має лінійний вигляд, оскільки для резисторів закон Ома виконується.
5. Змінюємо у колі резистор на лампу розжарення та запускаємо нове дослідження.
6. По завершенню дослідження аналізуємо отриманий графік вольт-амперної характеристики лампи розжарення. Переконуємося, що він має не лінійний вигляд, оскільки для лампи розжарення закон Ома не виконується, у дослідженому діапазоні напруг:

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми переконались, що існують провідники, наприклад звичайна лампа розжарювання, для якої закон Ома не виконується у дослідженому діапазоні напруг. Зокрема ми виявили, що графік вольт-амперної характеристики для лампи має нелінійний вигляд.