Залежність сили струму від напруги на ділянці кола

У досліді перевіряємо закон Ома для ділянки кола за умови сталого опору та переконались, що сила струму у цьому колі прямо пропорційна прикладеній напрузі.

Обладнання та матеріали:

Illustration

джерело струму

Illustration

резисторна 100 Ом

Illustration

з’єднувальні провідники

Illustration

мультиметри(2 шт.)

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два мультиметри, але оскільки в набір Amperia входить лише один — другий тимчасово можна використати з іншого набору.

Додаткове обладнання:

комп’ютер або лептоплокальна Wi-Fi мережа

Перевіряємо:

 закон Ома для ділянки кола. Умовами досліду є сталий опір ділянки кола.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою (якщо дослід проводиться лише з одним мультиметром, тоді у якості вольтметра можна використати блок живлення):

Illustration

3. Вмикаємо блок живлення, переконуємося, що він працює у режимі постійного струму. Приєднуємо комп’ютер до його web-інтерфейсу (детальніше про приєднання блока живлення до комп’ютера див. інструкцію та дослід "Підключення блока живлення та мультиметра до мережі та комп’ютера"), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу (у нашому випадку резистора). Встановлюємо дослідний діапазон з 0 до 5 В. Вмикаємо мультиметри (Дослід можна проводити й без використання вбудованого у блок живлення програмного забезпечення. У цьому випадку учні вручну змінюють вихідну напругу на блоці живлення та записують отримані значення вимірів мультиметрів у таблицю, а потім також вручну будують графік залежності сили струму від напруги для ділянки кола (резистора). Проведення досліду таким чином також дозволяє визначити опір резистора із закону Ома (див. дослід "Визначення опору провідника за допомогою вольтметра та амперметра")).4. Тепер у web-інтерфейсі блока живлення запускаємо дослідження. Звертаємо увагу на виміри мультиметрів, які показують, як зі збільшенням напруги на джерелі живлення прямо пропорційно збільшується сила струму у колі, а також різниця потенціалів на контактах резистора.5. По завершенню дослідження аналізуємо отриманий графік вольт-амперної характеристики резистора на 100 Ом. Переконуємося, що він має лінійний вигляд. Це вказує на те, що у нашому колі зі сталим опором 100 Ом сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі джерела живлення:

Illustration

Висновок:

Під час виконання досліду ми перевірили закон Ома для ділянки кола за умови сталого опору та переконались, що сила струму у цьому колі прямо пропорційна прикладеній напрузі.