Реактивний ємнісний опір у колі змінного струму (частина 2)

Під час виконання роботи ми досліджуємо повне коло з конденсатором та резисторами, а також його частини, за допомогою осцилографа.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Illustration

блок живлення

Illustration

мультиметри (2 шт.)

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два мультиметри, але оскільки в набір Amperia входить лише один, інший тимчасово можна використати з іншого набору.

Illustration

резисторина 50 та 1 Ом

Illustration

конденсатор на 10 мкФ

Illustration

з’єднувальні провідники типів “магніт-магніт” та “магніт-крокодил”

Додаткове обладнання:

осцилограф

Вивчаємо:

 Активну потужність можна розрахувати з формули:

Illustration

де U – чинна напруга, I – чинна сила струму, φ – зсув фаз між напругою та силою струму. Реактивну потужність розраховують з формули:

Illustration

 Повна потужність дорівнює добутку чинних значень напруги та сили струму. Повна потужність пов’язана з активною та реактивною потужністю співвідношенням:

Illustration

Отож, для розрахунку повної потужності достатньо знати чинні значення сили струму та напруги у колі, а для розрахунку активної та реактивної потужності обов’язково потрібно визначити зсув фаз (φ) між напругою та струмом.

Хід досліду:

1. Визначаємо точний активний опір резистора на 50 Ом за допомогою омметра (52,4 Ом). Опір резистора на 1 Ом визначаємо методом, описаним у досліді Активний опір у колі змінного струму.2. Складаємо коло за схемою:

Illustration

3. Налаштовуємо обладнання: вмикаємо блок живлення та переводимо його у режим змінного струму; встановлюємо на блоці живлення вихідну напругу 3 В з частотою 300 Гц; вмикаємо мультиметри та переводимо їх у режим вимірювання змінного струму.4. Виміри. Записуємо виміряні мультиметрами значення: чинне значення сили струму у колі (36 мА); чинну напругу (2,91 В).5. Використовуючи ці значення (крок 4) розраховуємо повну потужність кола (S = 104,8 мВА).6. Поетапно модифікуємо коло згідно з наступними схемами:

Illustration

 Визначаємо спад напруги на резисторах (UR = 1,88 В) та на конденсаторі і резисторі з опором в 1 Ом (UC = 2,04 В). Звертаємо увагу, що сила струму у колі залишається незмінною (I = 36 мА). Розраховуємо повну потужність для частин кола – SR = 67,7 мВА, SC = 73,4 мВА. Для того, щоб розрахувати активну та реактивну потужність для повного кола та частин кола, потрібно визначити зсув фаз між силою струму та напругою, а для цього, своєю чергою, потрібно розрахувати повний імпеданс кола, а також імпеданси окремих частин кола.7. Розрахунок. Повний імпеданс кола можна знайти з векторної діаграми:

Illustration

 Спершу розрахуємо сумарний активний опір кола шляхом додавання опорів резисторів, які були визначені на 1 кроці (53,5 Ом). Розраховуємо реактивний ємнісний опір конденсатора (XC = 59,3 Ом):

Illustration

де f – частота струму, C – ємність. Звертаємо увагу, що під час розрахунків імпедансу конденсатора варто використовувати не його номінальну ємність, а реальну ємність, яку ми визначаємо у дослідах Конденсатор та Визначення ємності конденсатора із закону Ома для змінного струму.8. Розраховуємо повний опір кола (Z = 79,9 Ом) та косинус зсуву фаз:

Illustration
Illustration

Маючи cos(φ) ми можемо визначити зсув фаз φ в градусах (-48°). Звертаємо увагу, що кут φ для кіл з ємнісним опором завжди буде мати від’ємне значення.9. Розрахуємо активну, реактивну та повну потужність цілого кола: для розрахунку активної та реактивності потужності використаємо визначені чинні значення напруги та сили струму (крок 4), а також розраховане значення зсуву фаз (крок 8): P = 70,1 мВт, Q = -77,9 мвар; з отриманих значень активної та реактивної потужності розрахуємо повну потужність кола: S = 104,8 мВА; переконуємось, що отримане значення повної потужності для цілого кола рівне отриманому нами раніше (крок 5).10. Аналогічним чином (кроки 7–9) розраховуємо опір частин кола: обох резисторів та конденсатора плюс резистор на 1 Ом. Під час розрахунків використовуємо наступні векторні діаграми:

Illustration

 За нашими розрахунками отримуємо: ZC = 59,3 Ом, φC = -90°, R = 53,5 Ом, φR = 0°.11. Розрахуємо активну, реактивну та повну потужність частин кола: для розрахунку активної та реактивності потужності використаємо визначені чинні значення напруги та сили струму (крок 6), а також розраховане значення зсуву фаз (крок 10): PC = 0 мВт, QC = -73,4 мвар, PR = 67,7 мВт, QR = 0 мвар; з отриманих значень активної та реактивної потужності розрахуємо повну потужність частин кола: SC = 73,4 мВА, SR = 67,7 мВА; переконуємось, що отримані значення повної потужності для частин кола дорівнюють отриманим нами раніше (крок 6).12. Осцилограф. Вилучимо з кола мультиметри:

Illustration

 До контактів “1” та “2” приєднуємо по одному провіднику типу “магніт-крокодил”, а до контакту “3” одразу два провідники цього самого типу. “Крокодили” цих провідників використаємо для приєднання осцилографа:- провідник від контакту “1” до першого каналу осцилографа;- провідник від контакту “2” – до другого каналу;- землю обох каналів осцилографа приєднуємо провідниками до контакту “3”.13. Вмикаємо та налаштовуємо осцилограф.14. Аналізуємо покази осцилографа:

Illustration

15. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “3”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (UR): 2 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення визначеного нами раніше (крок 6).16. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -54,3 до 54,9 мВ з частотою 300 Гц. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -49,4 ÷ 49,9 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 35,3 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між кривими не спостерігається зсуву фаз.17. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. Миттєве значення струму в резисторі номіналом 1 Ом отримуємо із закону Ома, поділивши миттєву напругу на ньому на його реальний опір ≈1,1 Ом.  Тож, червона крива на рисунку – добуток напруг на кожному із каналів, зображає також миттєву потужність, помножену на 1,1.  З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від 0 до 151,7 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 71,4 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 71,4/1,1 = 64,9 мВт. Це значення потужності буде близьким, у межах похибки, до отриманого нами раніше (крок 11, величина PR). Також з рисунка вище ми можемо побачити, що частота цієї кривої є у два рази вищою, ніж частота струму.18. Міняємо місцями у колі резистор на 50 Ом та конденсатор й повторюємо дослід з осцилографом:

Illustration

19. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “3”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (UL): 2,12 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення визначеного нами раніше (крок 6).20. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -52,1 до 52,7 мВ. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -47,4 ÷ 47,9 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 33,7 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між миттєвою напругою та силою струму спостерігається чітко виражений зсув фаз, який дорівнює приблизно 84,9°.Ремарка: деякі осцилографи вміють самостійно визначати зсув фаз між своїми каналами. У випадку, якщо використаний вами осцилограф немає такої вбудованої функції, можна виміри осцилографа зберегти у вигляді цифрового зображення, а потім його проаналізувати, вимірюючи відстані між піками у пікселях, і перераховуючи їх у радіани чи градуси.21. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від -68,3 до 94 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 12,3 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 12,3/1,1 = 11,2 мВт.Це значення потужності відрізняється від отриманого нами раніше (крок 11, величина PC). Отож, реальний конденсатор, за даними осцилографа, також споживає невелику активну потужність. Також з рисунка вище ми можемо побачити, що частота цієї кривої є у два рази вищою, ніж частота струму.22. Перенесемо додатковий провідник типу “магніт-крокодил” з вузла “1” до вузла “4” (див. схему на кроці 12), це дозволить нам дослідити за допомогою осцилографа повне коло:

Illustration

23. Жовта синусоїда на рисунку вище – напруга між “1” та “4”. Це перший канал осцилографа. Розрахуємо чинне значення напруги (U): 3,04 В. Розраховане значення є близьким (у межах похибки приладів) до значення виміряного нами раніше (крок 4).24. Другий канал осцилографа – блакитна крива на рисунку вище, показує спад напруги на резисторі з номінальним опором 1 Ом, між точками “2” і “3”.  Напруга на цьому резисторі коливається у межах від -52,1 до 52,7 мВ. Знаючи точний опір резистора (≈1,1 Ом) та користуючись законом Ома, з цих вимірів можна отримати миттєву силу струму в колі: i(t) = -47,4 ÷ 47,9 мА.  Значення чинної сили струму буде дорівнювати 33,7 мА.  Розраховане значення чинної сили струму є близьким до вимірів мультиметра, в межах похибки приладів. Звертаємо також увагу, що між миттєвою напругою та силою струму спостерігається чітко виражений зсув фаз, який дорівнює приблизно 47°.25. Наш осцилограф дозволяє помножити отримані миттєві значення напруг на 1 і 2 каналах і побудувати нову криву із цим добутком. Це червона крива на рисунку вище. З рисунка вище ми можемо побачити, що добуток напруг знаходиться у межах від -32,4 до 200,1 мВ2.  Середнє значення цього добутку дорівнює 80,5 мВ2, згідно з показами осцилографа. Тоді активна потужність дорівнює 80,5/1,1 = 73,2 мВт. Це значення потужності буде близьким, у межах похибки, до отриманого нами раніше (крок 9, величина P).

Illustration

Висновок:

Під час виконання роботи ми дослідили повне коло з конденсатором та резисторами, а також його частини, за допомогою осцилографа. Також ми розрахували активну, реактивну та повну потужність цього кола й отримані значення перевірили експериментально.