Вольт-амперні характеристики біполярного транзистора PNP-типу

Вивчаємо вхідну та вихідну вольт-амперні характеристики біполярного транзистора PNP-типу.

Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії:

Power supply unit

джерело струму(2 шт.)

Multimeter

мультиметри(2 шт.)

PNP transistor

транзистор PNP-типу

wires

з’єднувальні провідники

Для проведення демонстраційного досліду краще використовувати два блоки живлення та два мультиметри, але оскільки в набір Amperia ці елементи входять лише в одному екземплярі — додаткові елементи можна використати з інших наборів.

Додаткове обладнання:

комп’ютер або лептоплокальна Wi-Fi мережа

Переконуємося, що:

 вхідною вольт-амперною характеристикою біполярного транзистора є залежність струму бази від напруги база-колектор за різних значень напруги емітер-колектор; вхідна вольт-амперна характеристика транзистора pnp-типу має вигляд похилої кривої, кут нахилу якої напряму залежить від напруги кола емітер-колектор; вихідною вольт-амперною характеристикою біполярного транзистора є залежність струму емітера від напруги емітер-колектор за різних значень напруги база-колектор; вихідна вольт-амперна характеристика транзистора pnp-типу має вигляд кривої висота підйому якої напряму залежить від напруги кола база-колектор.

Хід досліду:

1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.2. Складаємо електричне коло за схемою:

circuit

3. Вмикаємо блоки живлення, переконуємося, що вони працюють у режимі постійного струму. Вмикаємо мультиметри.4. Приєднуємо комп’ютер до web-інтерфейсу керуючого блока живлення (з’єднаний з базою транзистора) (детальніше про приєднання блока живлення до комп’ютера див. інструкцію та дослід "Підключення блока живлення та мультиметра до мережі та комп’ютера"), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу. Встановлюємо дослідний діапазон від 0,7 до 1,2 В.5. Встановимо на другому джерелі живлення вихідну напругу 1 В. Тепер у web-інтерфейсі першого блока живлення запускаємо дослідження.6. По завершенню дослідження встановлюємо на другому блоці живлення вихідну напругу 3 В та повторюємо дослід.7. Нарешті встановлюємо на другому блоці живлення вихідну напругу 5 В та повторюємо дослід.8. Аналізуємо отримані графіки, які мають подібний вигляд. Ці графіки дають вхідну вольт-амперну характеристику досліджуваного транзистора: залежність струму бази від напруги база-колектор за різних значень напруги колектор-емітер:

graph

9. Тепер приєднуємо комп’ютер до web-інтерфейсу другого блока живлення (з’єднаний з емітером транзистора), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу. Встановлюємо дослідний діапазон від 0 до 3 В.10. На першому джерелі живлення встановлюємо вихідну напругу 0,8 В. Тепер у web-інтерфейсі другого блока живлення запускаємо дослідження.11. По завершенню дослідження встановлюємо на першому блоці живлення вихідну напругу 0,9 В та повторюємо дослід.12. Нарешті встановлюємо на першому джерелі живлення вихідну напругу 1 В та повторюємо дослід.13. Аналізуємо отримані графіки, які також мають подібний вигляд. Ці графіки дають вихідну вольт-амперну характеристику досліджуваного транзистора: залежність струму емітера від напруги колектор-емітер за різних значень напруги база-колектор:

graph

Висновок:

Під час виконання досліду ми вивчили вхідну (колектор-база) та вихідну (колектор-емітер) вольт-амперні характеристики біполярного транзистора PNP-типу.